Lapsevanemate kandidaatide esitamine kooli hoolekogusse - Tartu Forseliuse kool

Igaüks on oluline

Lapsevanemate kandidaatide esitamine kooli hoolekogusse

18.-24.septembrini toimub lapsevanemate kandidaatide e-valimine Tartu Forseliuse Kooli hoolekogusse. Palun esitada lapsevanemail, kes soovivad kandideerida kooli hoolekogusse, lühike(5-6 rida) enesetutvustus kooli õppejuhile Kadri Saaremaale(kadri.saaremaa@tfk.tartu.ee) hiljemalt 17.septembriks.