Vanematekogu ootab koosolekule! - Tartu Forseliuse kool

Igaüks on oluline

Vanematekogu ootab koosolekule!

 

16. oktoobril 17.30-19.00 kooli ruumis 104 toimub Vanematekogu esimene koosolek. Koosolekule on oodatud kõik vanemad, kes tunnevad huvi vanematekogu töö vastu. Iga huviline on julgesti teretulnud!
Päevakord:
1. Tutvumine
2. Vanematekogu töökorraldus 2017/2018 õppeaastal
3. Töös olevad projektid ja uued ideed

 

 

Küsimuste korral kirjuta forseliuse.vanematekogu@gmail.com või helista vanematekogu liikmele tel 5151665 (Kristiina)

 

Hea lapsevanem!

  • Mis on vanematekogu?

Tartu Forseliuse kooli vanematekogu kutsuti ellu 2015. aastal kooli õpilaste vanemate ühendusena. Vanematekogu on teotahteliste lastevanemate kogu, mis on koostööpartneriks ja nõuandjaks nii kooli juhtkonnale kui ka õpetajatele koolielu, keskkonda ning vanematega koostööd puudutavates teemades. Eesmärk on ju kõikidel sama – tugev kool ja õnnelikud inimesed.

  • Mille poolest erineb vanematekogu hoolekogust?

Vanematekogus on võimalik kaasa lüüa suuremal hulgal vanematest. Vanematekogu tegevuse vorm ja eesmärk on vabam ja sõltub osalevate lapsevanemate ideedest ja soovidest.

  • Kas mina võin vanematekoguga liituda?

Vanematekogus osalemine on vabatahtlik ja kõik lapsevanemad on teretulnud. Ainsaks nõudeks on soov parandada meie kooli ja kogukonna elu. Et lapsevanemate esindus oleks võimalikult mitmekesine, ootame igast klassist vähemalt üht esindajat.

Vanematekoguga võib liituda ka õppeaasta keskel. Kui tunned, et pidevalt panustada ei saa, võid osaleda ajutiselt mõne töörühma töös või sündmuse korraldamisel.

  • Mida pean vanematekogus tegema?

Vanematekogu seab õppeaasta alguses endale sihid ja iga liige ise otsustab, kuidas ja mil määral ta panustab. Sügisel kokku lepitud eesmärke viiakse tavaliselt ellu väiksemates töörühmades. Iga töörühm otsustab, kui sageli on vaja kohtuda või kui suur osa arutelust või muust tööst saab toimuda kirja teel. Vanematekogu üldkoosolekud toimuvad 4-5 korda õppeaasta jooksul.

Võib-olla saad sa olla abiks mõne väikse tekstijupi kirjutamisel, leiad oma tutvusringkonnast vajaliku koostööpartneri mõne sündmuse korraldamisel, aitad kooli aktiivsete tegevuste korraldamisel, arutad kooli õpilasesindusega ühiseid plaane või murekohti vms.

Hindame väga, kui sa pakud välja ideid ja lahendusi ja ütled välja oma arvamuse!

  • Mida on vanematekogu teinud?

Mõned näited: TFK vanematekogu on aidanud korraldada kooli üritusi (spordipäev, muinasjutupäev) ja esindanud Forseliuse kooli linna või kogukonna üritustel (Karlova laulupidu, Prima Vista kirjandusfestival), loonud võimalusi aktiivseks vahetunniks, toetanud kooli juhtkonda õpetajate tunnustamisel.

 

Tule aita olla koolil meie lastele parim koht! Igaüks on oluline!