Alates veebruarist saavad 1.-4.klassi õpilased tasuta koolilõunat - Tartu Forseliuse kool

Alates veebruarist saavad 1.-4.klassi õpilased tasuta koolilõunat

16.jaanuari Tartu linnavalitsuse istungil kinnitati uued koolilõuna piirhinnad:
Alates 1. veebruarist 2018. a kehtestatakse munitsipaalüldhariduskoolides
koolilõuna toidupaketi maksumused järgmiselt:
1. – 4. klassi õpilastele 1,25 eurot päevas, millest lapsevanem
maksab 0 eurot;
5. – 9. klassi õpilastele 1,50 eurot päevas, millest lapsevanem
maksab 0,45 eurot;

Vastavalt koolide ja toitlustajate vahel sõlmitud lepingutele on pikapäevarühma eine (lepingutes nimetatud “koolieine”) maksumus 90% koolilõuna maksumusest., st, et alates 01.02.2018 on PPR eine maksumus 1,13 eur.

1.- 4.klassi lapsevanematel, kellel jääb 31. jaanuari 2018. a
seisuga koolilõuna kontole ettemaks, on õigus valida kolme võimaluse
vahel:
1) enammakstud summa tagasi küsida. Selleks peab lapsevanem Arnos
märkima ära oma soovi raha tagasi saada ning arveldusarve nr, kuhu raha
tagastada. Enammakstud summa tagastatakse märtsikuu jooksul.
2) kui laps õpib täna 4. klassis ja jätkab sügisest oma õpinguid sama
kooli 5. klassis, siis võib lapsevanem jätta ettemaksu järgmiseks
õppeaastaks.
3) kui lapsevanemal on samas koolis teine laps, kes õpib 5.- 9. klassis
võib lapsevanem liigutada enammakstud summa selle lapse koolilõuna
kontole.

 


Igaüks on oluline!