Tartu
Forseliuse Kool

Ahaalik kool, kus igaüks on oluline!

Tartu Forseliuse Kool

Ahaalik kool, kus igaüks on oluline!

0

Õpilast

0

Õpetajat

0

Valikainet

Leia kiirelt

Tutvu meie kooliga

Ahhaalik kool

Arendame esimese koolina Eestis ahhaalikku koolimudelit, mille fookuses on toetada õpilaste kujunemist ennastjuhtivaks ja elukestvaks õppijaks. Ahhaaliku kooli võtmetegevused on õpitu seostamine igapäevaeluga, õppeainete vaheline lõiming, koostöine õppimine, valikute võimalused, õpioskuste kujundamine ning õppijat toetav päevakava.

Valikainete süsteem

Lõiminguprojektid

Üldõpetus

Pikad tunnid

Enesejuhtimise toetamine

Tõenduspõhine kooliarendus

Uudised

Tagasiside

Kuidas tõhusalt õppida?

Partnerid