Lavastus "Jõud" - aasta kõige laste- ja noortesõbralikuma teo laureaat! - Tartu Forseliuse kool

Lavastus “Jõud” – aasta kõige laste- ja noortesõbralikuma teo laureaat!

7. detsembril toimunud Tartu noorsootöö tunnustussündmusel kuulutati välja aasta noored tegijad, aasta noorsootöö tegijad, aasta laste- ja noortesõbralik tegu ning aasta üliõpilastööd.

Noortelavastuse “Jõud” väljatoomine MTÜ Must Kast ja Forseliuse kooli õpilaste koostöös sai aasta kõige laste- ja noortesõbralikuma teo laureaadiks. Palju õnne!
Mais 2016 välja toodud ühislavastus põhines põhikooli 7. klasside loovtöödel. Valminud lugude põhjal koostati kollaaž. Põhiteemad lavastuses on kuulumis- ja tunnustus-, aga ka põgenemisvajadus, üksindus, püüe iseenda kasvava keha ja vaimuga toime tulla; esmakordne kokkupuutumine inimelu aspektidega nagu surm, reetmine, kiusamine, mahajätmine, elu ja iseenda mõtestamine kiires ja ükskõikses maailmas  ning sõprus, armastus, tahtejõud ja muutumise jõud. Teemade tõsidusest hoolimata loodi lavastusele pigem helge ja elujaatav toon, mis käsitles elu nii nagu ta on, oma murede ja rõõmudega ning aitab teismelisel oluliste küsimustega paremini toime tulla.

Kõigi tunnustatavate tutvustusvideod leiab Tartu noorsooteenistuse YouTube’i kanalist.

Etenduse tutvustustekst teatri “Must kast” kodulehelt:

“Jõud” on muusikaline noortelavastus, mis kannab endas usku, et MEIE võib olla suurem kui MINA, armastuse ja sõpruse jõud suurem grupimõjutuse ja sõltuvuse jõust; et avatuse, muutumise ja tahtejõud aitavad meid elu rasketest hetkedest edasi.

Lavastuse algmaterjaliks on Tartu Forseliuse Kooli 7. klassi õpilaste loovtööd, mis valmisid 2015. aasta sügisel. Autorite loovuse tunni ülesandeks oli kirjutada lugusid, mis nende arvates võiks noori inimesi kõnetada. Loodu põhjal on kokku põimunud lugu viiest põhikooliõpilasest, kes ootamatult leiavad iseenda ja sõpruse paigust, kuhu ja kellesse nad enne vaadata ei osanud.

kuid üksteisest hoolides
armastust voolides
tunneme
teame
ning isegi oleme
JÕUD


Igaüks on oluline!