Ahhaalik perepäev sidus teaduse mänguliselt igapäevaeluga

24.märtsil toimus koolis perepäev „Ahhaalik kool“, kus huvilised tutvusid ahhaaliku kooli projekti põhiprintsiipidega ja võtsid osa põnevatest töötubadest.