Aula tiibklaver nüüd kaunim kui kunagi enne - Tartu Forseliuse kool

Aula tiibklaver nüüd kaunim kui kunagi enne

Eelmisel sügisel võtsime vastu otsuse alustada kooli juubelisünnipäeva aastal  heategevuskampaaniat kooli aula tiibklaveri korpuse remondiks. Terve õppeaasta kestel kutsusime üles erinevate suurürituste raames (kooli juubelipidustused, ahhaalik perepäev, kevadkontsert) tegema  südamekohast annetust nii lapsevanemaid kui kooli  vilistlasi. Märkimisväärse innuga tulid kaasa ka õpilased, aidates oma osa anda küpsetiste laada, õnneloosi ja kohvikupidamistuludest. Ühtekokku kogunes õppeaasta vältel remondifondi summa 1365 eurot, millele kool lisas oma osa  ja klaveri taastustööd võisidki alata.
Oleme kõigile annetajaile südamest tänulikud, sest ainult teie panustamise tõttu saimegi oma unistuse teoks teha!

Suve jooksul sai meie klaver täiesti uue näo ja on nüüd valge kaunitarina ehtimas meie kooli pidulikku aulat. Korpuse renoveerimise ja uue laki alla paneku võttis enda kanda puidutöömeister Andreas Sester Kutsehariduskeskusest, helisüsteemi paranduse ja häälestuse töö tegi klaverimeister Aavo Saarva, kelle  käe all on aastaid korras hoitud ka „Vanemuise“ teatri klaverid. Suur suur tänu neile!

Klaver enne remonti

Klaver uuenduskuuri läbinuna


Igaüks on oluline!