Sinine planeet - Tartu Forseliuse kool

Sinine planeet

Aines „Sinine planeet“ sukeldutakse vee põnevasse ja müstilisse maailma. Uuritakse veeorganisme nii mikroskoobi kui ka skalpelliga, viiakse läbi erinevaid katseid, et teada saada vee soolsust või kuidas kujundavad lained rannikujoont, ning käiakse kahvade ja luubitopsidega veekogu ääres selle vaatlust läbi viimas. Lisaks arutletakse erinevate keskkonnaprobleemide ja vee vaheliste seoste üle ning avardatakse oma teadmisi meile nii igapäevase aine kui vesi suhtes.

(õpetaja Pille-Riin Pärnsalu)


Igaüks on oluline!