Ürituskorraldus - Tartu Forseliuse kool

Ürituskorraldus

Ürituskorralduse valikaine on mõeldud 6.-8. klassi noortele, kes soovivad tutvuda ürituskorralduse põhitõdedega. Aine raames saavad õpilased väikestes gruppides korraldada ja läbi viia reaalse ürituse, õppides sealjuures vajalikke oskusi nagu ajaplaneerimine, riskijuhtimine, turundus jms. Samuti tutvutakse erinevate võimalustega saada tuge ja rahastust oma ideede elluviimisel.

(õpetaja Janne Puks)


Igaüks on oluline!