Head uudised! Suur samm ettevõtlikkusele lähemal - Tartu Forseliuse kool

Head uudised! Suur samm ettevõtlikkusele lähemal

SA Innove otsusega rahuldati osaliselt Tartu Forseliuse Kooli projekt „Tartu Forseliuse Kooli ettevõtluskeskuse loomine koostöös kohalike ettevõtete ja ettevõtlike lapsevanematega.“ Struktuuritoetuse suuruseks on 4624,20 eurot, mis moodustab 90% koguprojekti maksumusest ning projekti ametlikuks perioodiks on 18.02.2018 kuni 21.12.2020.

Projekti lõpptulemusena valmib omanäoline ning mobiilne ettevõtluskeskus.

Tartu Forseliuse Kool kaasab ettevõtlikud lapsevanemad ning ümbritsevad ettevõtted, et üheskoos välja töötada praktiline, eluline ja terviklik õpilaste ettevõtlikkust ning ettevõtlusõpet arendav süsteem. Võttes aluseks Tartu linnas tegutseva Ettevõtlusküla rollimängud, valmistatakse koostöös Tartu Forseliuse Koolile kahe aasta jooksul omanäoline mobiilne ettevõtluskeskus, mis õpilaste ja õpetajate teadmisi ning oskusi olulisel määral arendavad.

Projekti ametlikuks partneriks on Estiko, kuid otsime partnereid arutelude juurde või näidisülesannete koostamisse ka teistest ettevõtetest. Kõik huvilised ettevõtjad on oodatud kaasa lööma.

Projekti kirjutamise perioodil jõudsime ühendust võtta ka mõne lapsevanemaga, kuid oodatud on ka kõik teised, kelle jaoks õpilaste ettevõtlikkuse tõstmine südamelähedane teema on.

Tegemist on kohaliku tasandi projektiga, mis viiakse ellu Tartu linnas, Eestis. Projekti toetavad Euroopa Liit ja Euroopa Sotsiaalfond.

Lisainfo saamiseks või projekti tegevustes kaasa löömiseks pöörduge julgelt:

Kadri Saaremaa

kadri.saaremaa@tfk.tartu.ee

53413190

projektijuht


Igaüks on oluline!