Kinnitati ametisse 2019/2020 õppeaasta õpilasesindus ning allkirjastati Koolirahu leping - Tartu Forseliuse kool

Kinnitati ametisse 2019/2020 õppeaasta õpilasesindus ning allkirjastati Koolirahu leping

Kinnitati ametisse Forseliuse kooli õpilasesindus 2019/2020 õppeaastaks ning allkirjastati Koolirahu Leping.

Õppeaasta esimestel kolmel koolipäeval oli Forseliuse kooli 5.-9.klasside õpilastel võimalik avaldada soovi õpilasesindusse astumiseks. 5.septembril toimusid klassijuhataja tunnis demokraatlikud valimised nii elektrooniliselt kui sedelil ning juba 6.septembril toimus esimene õpilasesinduse uue koosseisu avakoosolek.

Õpilasesinduse liikmed 2019/2020 õppeaastal on:
President Keily Kustala 9.b
Asepresident Mattias Oras 9.b
Grete Kivirüüt 9.b
Marten Malmre 8.a
Erlend Varjas 8.b
Steven Veeber 8.a
Lenna Lehtsaar 7.a
Anna-Liisa Tusov 7.b
Alex Aagussaar 6.b
Lisete Einasto 6b
Leele Joala 6.b
Liis Ilves 6.a
Aasa Karlotte Kompus 5.c
Kirke Ilves 5.c
Helin Oselin 5.b

Mattias Oras osales 9. septembril kooli juhtkonna koosolekul, mille raames kinnitas kooli juhtkond uue õpilasesinduse ametisse, räägiti läbi teravad koolielu puudutavad küsimused ning allkirjastati Koolirahu Leping.

Edukat õppeaastat uuele õpilasesinduse koosseisule!


Igaüks on oluline!