3.koht ülelinnalisel matemaatikaolümpiaadil - Tartu Forseliuse kool

3.koht ülelinnalisel matemaatikaolümpiaadil

Reedel, 6.märtsil toimus Tartu Forseliuse Koolis ülelinnaline matemaatikaolümpiaad 4.-6. klassidele, millest võttis osa rekordiliselt suur arv õpilasi (255).

Kõikide osalenud Tartu linna 5.klasside õpilaste seast saavutas 3.koha Tartu Forseliuse Kooli 5b klassi õpilane Erik Herman Mürk!

Palju palju õnne Erikule ja suured tänud õpetaja Anne Lindströmile õpilaste olümpiaadiks ettevalmistamise eest!

Erik Herman Mürk Tartu linna matemaatikaolümpiaadi 3.koha diplomiga

Igaüks on oluline!