Vastuvõtt 1. klassi 2020/2021. õppeaastal - Tartu Forseliuse kool

Vastuvõtt 1. klassi 2020/2021. õppeaastal

1. klassi vastuvõetud õpilaste nimekiri (klõpsa).


Lapsele elukohajärgse põhikooli määramist reguleerib Tartu Linnavalitsuse 14.01.2014. a määrus nr 6Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord“.

Lapsele määrab elukohajärgse põhikooli haridusosakond, kasutades selleks e-keskkonda ARNO.

Vastuvõtt 1. klassi toimub alates 15. märtsist 2020. Pärast elukohajärgse kooli teadasaamist on vanemal võimalik teha e-keskkonnas ARNO koolile vastuvõtutaotlus. Taotlus tuleb esitada üldjuhul 30. aprilliks 2020. Täpsem info Tartu linna kodulehel http://www.tartu.ee/Pohihariduse-omandamise-v%C3%B5imalused

1.klasside klassijuhatajad 2020/2021.õa on Airika Vadi, Kersti Rõivas ning Liis-Marii Roosnupp.

Alates 10. augustist kuni 19. augustini 2020 esitab lapsevanem kooli kantseleisse KOOLIVALMIDUSKAARDI ning perearsti poolt väljastatud TERVISEKAARDI. Digitaalne koolivalmiduskaart ning väljavõtte tervisekaardist saata kool@tfk.tartu.ee või laadida üles ARNO keskkonda.

Digitaalne valgel taustal ÕPILASPILETI PILT palume saata  kool@tfk.tartu.ee või laadida üles e-keskkonda ARNO) hiljemalt 24. augustiks 2020. Faili nimeks kirjutada isikukood_eesnimi_perenimi.jpg.

Õpilastele, kes asuvad õppima Tartu Forseliuse Kooli, on võimalus tellida koolisümboolikaga tekkel. Tellimisinfo ja vorm on leitavad siit: https://forms.gle/caZXaT1PyfHfZs7BA


Igaüks on oluline!