Animatsioon - Tartu Forseliuse kool

Animatsioon

Animatsiooni valikaines tutvud erinevate animatsiooni liikidega ja saad ise katsetada, kuidas käib nende valmistamine läbi erinevate etappide. Kursuse lõpuks saad omandatud kogemusi iseseisvalt rakendada ja end loovalt ning vabalt väljendada. Suuresti areneb oskus jutustada lugu visuaalselt ehk pildiliselt. Igaühel valmib poolaasta jooksul individuaalselt töötades ja/või koostöös kaaslastega mitu lühikest animatsiooni.
(õpetaja Elts Kuhhi)


Igaüks on oluline!