Eluks valmis!? - Tartu Forseliuse kool

Eluks valmis!?

Valikaine “Eluks valmis” aitab õpilasel õppida tundma iseennast, oma võimeid ja oskuseid ning saada nippe ja harjutada oskuseid edukamaks ajaplaneerimiseks ja avalikuks esinemiseks.
Valikaine raames räägitakse motivatsiooni leidmist ja tutvutakse sellega, kuidas erinevate inimtüüpidega hakkama saada. Saadakse kogemusi ja praktilisi nippe ajaplaneerimiseks, nauditavamaks esinemiseks. Läbi loovate ja mänguliste tegevuste saadakse teadmisi iseenda kohta.

(õpetaja Maiki Linder)


Igaüks on oluline!