Õpetaja Airit Kõõra avaldas artikli "Võimalusi õpetajate professionaalseks koostööks" - Tartu Forseliuse kool

Õpetaja Airit Kõõra avaldas artikli “Võimalusi õpetajate professionaalseks koostööks”

Tartu Forseliuse Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning 7.a klassijuhataja Airit Kõõra on avaldanud artikli Haridus- ja Teadusministeeriumi loodud lehel Huvitav Kool teemal “Võimalusi õpetajate professionaalseks koostööks”.

Lõik artiklist “Asusin Tartu Forseliuse Kooli noore põhikooliõpetajana tööle juba ligi kuus aastat tagasi. Olen seljatanud kriitilise läbipõlemise perioodi ja oskan üha paremini enda tööd planeerida nii, et säästan end järjest edukamalt suurest hulgast ületundidest ega lase end ebameeldivatest vahejuhtumitest ülemäära segada. Siinkohal mängib suurt rolli hea läbisaamine oma kolleegidega, mida on kooli juhtkond suurepäraselt soosinud ühiste väljasõitude, tähtpäevade ja muude ürituste korraldamisega, olles ise alati avatud õpetaja rõõmudele ja muredele. Usun, et head mitteformaalsed suhted ennetavad läbipõlemisohtu. See on aluseks ka heale professionaalsele koostööle (Donaldson, 2011). Kui positiivsed suhted on saavutanud, on koolijuhil lihtsam suunata ja õpetajal ise algatada professionaalset koostööd, mis oleks loomulik ning tuleneks õpetajate enda soovist ning sisemisest motivatsioonist.”

Loe rohkem: https://www.huvitavkool.ee/2020/09/voimalusi-opetajate-professionaalseks.html?fbclid=IwAR2cCq3DptSRF2KvFTq2T7-8XV0fyBhRBVyPO4uZQr5JwxpXEOib_-weRC0


Igaüks on oluline!