Õpetaja Kärt Lehis arutleb õpetaja ametist juhi positsioonist lähtuvalt - Tartu Forseliuse kool

Õpetaja Kärt Lehis arutleb õpetaja ametist juhi positsioonist lähtuvalt

Noored Kooli programmis osalev Tartu Forseliuse Kooli 4.b klassijuhataja Kärt Lehis on Postimehe haridusportaalis jaganud oma nägemust õpetaja ametist juhi positsioonist lähtuvalt:

“Minu tunni eesmärk ei ole läbi viia range tunnikava ja kaheksa tegevust ehk n-ö enda töö, vaid õpilast arendada, ja seda erineval moel. Jah, juhina on mul suurem plaan ja näen mõnikord sihti ning tulevikku, mida õpilased ei näe. Aga keskkonna loomiseks peame me koos arutama, analüüsima ja jõudma selleni, et ka nemad seda sihti nägema hakkaksid.

Kui mõnes tunnis on õpilastel raskusi emotsioonide juhtimisega, siis me tegeleme sellega. See on oluline. Kui mõnes tunnis on kellelegi raske keskenduda, sest ta ei mõista, miks see teema talle oluline peaks olema, siis me leiame aja, et selle üle arutleda. Minu kogemus on näidanud, et mida rohkem me neid vestlusi peame, seda rohkem suudavad õpilased end ise juhtida, motiveerida, austada meie seatud kokkuleppeid, ja seda vähem on lõpuks neid vestlusi vaja – õpilased suudavad enda tegevusele ise mõtte anda. Lisaks austavad nad mind, sest tunnetavad meie võrdsust ja seda, et ma mitte ei nõua, vaid küsin luba neid juhtida.

Mu õpilased on arukad noored. Ma annan neile võimaluse mind tundma õppida, tunnen ka tegelikult huvi nende vastu ning austan nende kogemusi ja mõtteid. Selle tulemusena on neil kergem õppida ja minul lihtsam neid selles aidata.”

Terviktekst on leitav siit:https://haridus.postimees.ee/7094755/opetaja-rollist-juhina?fbclid=IwAR3wYWL2R_64_WJBK44clp11c6QvxW22v_T7NkXyn8p_vgs1IY5XrEX8hak


Igaüks on oluline!