Õpilased külastasid Ettevõtlusküla - Tartu Forseliuse kool

Õpilased külastasid Ettevõtlusküla

Kolmas grupp ettevõtlikke noori sai 16. oktoobril toreda kogemuse Ettevõtluskülas! Õpilased andsid “Ettevõtliku pere” mängule väga väga positiivse tagasiside, tuues välja selle, et mäng oli huvitav, arendas rahaga tegelemise ning firmajuhtimise oskusi ning oli ka väga lõbus! Noored olid tänases mängus julged ning õppisid oma vigadest kiiresti – suur tunnustus neile selle eest!

Tartu Forseliuse Kool kirjutas 2018 aastal SA Innovele projekti „Tartu Forseliuse Kooli ettevõtluskeskuse loomine koostöös kohalike ettevõtete ja ettevõtlike lapsevanematega“ ning toetuse suurus oli 4624,20 eurot. Projekti raames soetati koolile ettevõtlusmängud ning lisaks on kahe aasta jooksul võimalik neljal grupil noortel osaleda Ettevõtlusküla juhendatud mängudes. Projekti eesmärk on välja töötada koolile praktiline, eluline ja terviklik õpilaste ettevõtlikkust ning ettevõtlusõpet arendav süsteem. Projekti kestvus 18.02.2018 kuni 21.12. 2020.


Igaüks on oluline!