Vaimse tervise nädalal räägiti ärevusest ja unehügieenist, orienteeruti, matkati ning täideti päevaülesandeid - Tartu Forseliuse kool

Vaimse tervise nädalal räägiti ärevusest ja unehügieenist, orienteeruti, matkati ning täideti päevaülesandeid

Oktoobri esimesel nädalal toimus vaimse tervise nädal, mille raames oli kooliperel võimalik osa saada mitmetest üritustest. Nädala jooksul oli võimalus osa saada nutiorienteerumisest ja külastada vaimse tervise stendi, millel oli iga päev lisaks kasulikule infole ka päevaülesanne.

Külas käis uneekspert Kene Vernik, kes rõhutas unehügieeni olulisust noorukieas hea enesetunde ja õpivõime säilitamiseks. Sotsiaalmeediatäht Henri Karpov ehk Hensugusta sidus oma loengus huumori hoolivusega, rääkis sisuloomise varjupooltest ning julgustas noori olema üksteise suhtes sõbralikud ning jääma iseendaks.

Meie psühholoog Kätlin Juurik ja eripedagoog Evelin Saks võtsid fookusesse ärevuse ära tundmise ja lapse toetamise. Loengust jäi kõlama mõte, et ärevus on osa igapäevaelust, kuid ülemäärane ärevus võib takistada lapse õppimist. Siiski on palju, mida täiskasvanud saavad lapse toetamiseks ära teha: näiteks abistada last oma tunnete mõistmisel ja nendest rääkimisel, kokkulepped ja päevakava ning lõõgastustehnikate kasutamine.

Õpetajate hinge kosutas õpetajatepäev väljasõit Vapramäe matkarajale ning Matti Orava etteaste kitarri ning mõtlemapanevate lugude saatel. Kõlama jäi, et hea õpetaja peab hoolitsema ka iseenda eest ning võtma hetke, et peatuda, mõelda ja iseennast väärtustada.


Igaüks on oluline!