Pilliprojekt jõudis eduka lõpptulemuseni - Tartu Forseliuse kool

Pilliprojekt jõudis eduka lõpptulemuseni

Tartu Forseliuse Kooli 4-klasside lõiminguprojekti raames on valminud ka sel aastal vahvad taaskasutatud materjalidest meisterdatud pillid.

Antud projekti raames on lõimitud käsitöö, kodundus või tehnoloogia, inglise keel, muusika, inimese õpetus, loodusõpetus ja matemaatika.

Kui tavapäraselt toimub projekti lõpus klasside vaheline esitlusseminar aulas, siis sel korral esitleti enda projekte olude sunnil klassipõhiselt ja virtuaalselt.

Kiidame tublisid 4-ndikke ja projekti eestvedajat muusikaõpetajat Ingrid Pihelgas.


Igaüks on oluline!