Vaimse tervise nädal - Tartu Forseliuse kool

Vaimse tervise nädal

See nädal oli koolis pühendatud vaimsele tervisele. Meie tugimeeskonna eestvedamisel said kõik kooli õpilased, lapsevanemad ja õpetajad veidi rohkem mõelda enda ja kaaslaste heaolule.

Toimusid loengud, kus kooli psühholoog Kaisa Hunt tutvustas III kooliastmele mis on sotsiaalärevus ja kuidas sellega toime saaks tulla.

Toimus ka arutelu vaimse turvalisuse üle koolis – õpilased said vahetunnis jagada, kus koolimajas ja selle ümbruses nad ennast kõige turvalisemalt tunnevad.

Algklassidele toimus meelte töötuba – põnevate tegevuste käigus tuletati meelde kõik viis meelt.

Lapsevanemad said võimaluse tutvuda lipusüsteemi meetodiga ning seeläbi ka ülevaate inimese seksuaalsest arengust.

Vaimse tervise nädalaks valmis temaatiline stend, kuhu õpilased ise panid üles plakateid ja infolehti. Lisaks kaunistasid klassid oma koduklasside uksi – nad kirjutasid sellest, miks on nende klass eriline või mida nemad vaimse tervise hoidmise heaks teevad.

Suur-suur aitäh, meie tugimeeskonnale, kes igal nädalal koolipere vaimset tervist hoiavad ning sel nädalal põnevaid ja olulisi tegevusi meile pakkusid. Oleme tänulikud, et meil on võimalus nii suureks ja tegusaks tugimeeskonnaks.

Meie tugimeeskond:

Merily Tensing-Kruusla – sotsiaalpedagoog

Kaisa Hunt – psühholoog

Grete Evert – sotsiaalpedagoog

Evelin Saks – õpiabi õpetaja, logopeed

Merike Tupits – eripedagoog

Laura-Liis Lepp – eripedagoog

Hanne Jalas – õpiabi õpetaja

Angela Mäll – eripedagoog

Kaidi Sägi – abiõpetaja

Sharlote Marleen Kõverik – abiõpetaja

Ülle Liivoja – klassiõpetaja ja õpiabi

Inga Lokko – klassiõpetaja ja õpiabi


Igaüks on oluline!