Tartu Forseliuse Kooli arengukava eelnõu avalik väljapanek - Tartu Forseliuse kool

Tartu Forseliuse Kooli arengukava eelnõu avalik väljapanek

4. november 2021

“Tartu Forseliuse Kooli arengukava aastateks 2022-2026″ eelnõu on avalikul väljapanekul  21. oktoobrist kuni 11. novembrini 2021.  Ettepanekuid saab esitada meili teel aadressile jyri.sasi@tfk.tartu.ee, tuua kirjalikult vormistatuna kooli või saata postiga aadressil Tartu Forseliuse Kool, Tähe 103, Tartu 50107.


Igaüks on oluline!