LGBT+ ühingu rändnäitus "Turvaline kool" - Tartu Forseliuse kool

LGBT+ ühingu rändnäitus “Turvaline kool”

13. mai 2022

2.-13. maini oli meie kooli aulas III kooliastmele avatud Eesti LGBT+ ühingu projekti “Turvaline kool” raames loodud rändnäitus.

2018. 𝑎𝑎𝑠𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑒ℎ𝑡𝑢𝑑 𝐸𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑒𝑛𝑒 𝐿𝐺𝐵𝑇+ 𝑘𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑢𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜̃𝑖 𝑝𝑎̈𝑒𝑣𝑎𝑣𝑎𝑙𝑔𝑒𝑙𝑒 𝑘𝑜̃𝑛𝑒𝑘𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑖𝑑: 𝐿𝐺𝐵𝑇+ 𝑛𝑜𝑜𝑟𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑔𝑒𝑣𝑎𝑑 𝑘𝑜𝑜𝑙𝑖𝑠 𝑟𝑜ℎ𝑘𝑒𝑙𝑡 𝑣𝑎𝑒𝑛𝑢, 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠𝑡 𝑛𝑎𝑑 𝑒𝑖 𝑗𝑢𝑙𝑔𝑒 𝑜̃𝑝𝑒𝑡𝑎𝑗𝑎𝑙𝑒 𝑣𝑜̃𝑖 𝑚𝑜̃𝑛𝑒𝑙𝑒 𝑡𝑒𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒 𝑘𝑜𝑜𝑙𝑖𝑡𝑜̈𝑜̈𝑡𝑎𝑗𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑔𝑎 𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒𝑣𝑎𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑒𝑙𝑒 𝑟𝑎̈𝑎̈𝑘𝑖𝑑𝑎. 𝐾𝑎𝑟𝑑𝑒𝑡𝑎𝑘𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑙𝑣𝑎𝑘𝑠𝑝𝑎𝑛𝑢 𝑣𝑜̃𝑖 𝑠𝑒𝑑𝑎, 𝑒𝑡 𝑟𝑎̈𝑎̈𝑘𝑖𝑚𝑖𝑠𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑖 𝑜𝑙𝑒 𝑙𝑖ℎ𝑡𝑠𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑠𝑢. 𝐾𝑜𝑜𝑙 𝑝𝑒𝑎𝑏 𝑜𝑙𝑒𝑚𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑣𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑘𝑜ℎ𝑡 𝑘𝑜̃𝑖𝑔𝑖𝑙𝑒. 𝑁𝑎̈𝑖𝑡𝑢𝑠 𝑎𝑣𝑎𝑏 𝐿𝐺𝐵𝑇 𝑜̃𝑝𝑖𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑 𝑘𝑜𝑜𝑙𝑖𝑠 𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑖𝑡𝑎𝑏 𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑖𝑢𝑠𝑎𝑚𝑖𝑠𝑡.𝑁𝑎̈𝑖𝑡𝑢𝑠 𝑘𝑜𝑜𝑠𝑛𝑒𝑏 10-𝑠𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘𝑎𝑡 𝑗𝑎 𝑘𝑜𝑜𝑙𝑖𝑘𝑜𝑔𝑒𝑚𝑢𝑠𝑒 𝑙𝑢𝑔𝑢𝑠𝑖𝑑 𝑘𝑎𝑗𝑎𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎𝑠𝑡 𝑠𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡.𝑁𝑎̈𝑖𝑡𝑢𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑤𝑤𝑤.𝑙𝑔𝑏𝑡.𝑒𝑒/𝑛𝑎𝑖𝑡𝑢𝑠

7.-9. klasside õpilased külastasid näitust koos õpetajaga ning osalesid töötoas oma tundide ajal. Töötuba viis läbi inimeseõpetuse õpetaja.

𝑁𝑎̈𝑖𝑡𝑢𝑠𝑒 𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎 𝑘𝑎𝑎𝑠𝑛𝑒𝑣𝑎 𝑡𝑜̈𝑜̈𝑡𝑜𝑎 𝑒𝑒𝑠𝑚𝑎̈𝑟𝑔𝑖𝑑 𝑜𝑛:
1) 𝑛𝑜𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 𝑢̈𝑙𝑑𝑖𝑠𝑡𝑒𝑠𝑡 𝐿𝐺𝐵𝑇+ 𝑚𝑜̃𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑗𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑒𝑚𝑖𝑑𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑢𝑢𝑟𝑒𝑛𝑒𝑏;
2) 𝑛𝑜𝑜𝑟𝑒𝑑 𝑜𝑠𝑘𝑎𝑣𝑎𝑑 𝑘𝑖𝑢𝑠𝑎𝑚𝑖𝑠𝑡 𝑎̈𝑟𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑑𝑎, 𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒𝑙𝑒 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑢 𝑎𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎 𝑗𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎.

Näitus toetab III kooliastme inimeseõpetuse teemade käsitlemist: mõisted sugu ja seksuaalne orientatsioon, hakkamasaamine kiusamise ja vägivallaga.

🌈Lisainfot leiab: https://www.lgbt.ee

Suur-suur aitäh õpetaja Rita Grigorile, kes nii olulise teema meie kooli tõi. Ühtlasi on olnud ka tal oma osa näitust toetavate töötubade väljatöötamises.


Igaüks on oluline!