Kaks ühes ehk lõiminguprojektid läbi aasta - Tartu Forseliuse kool

Kaks ühes ehk lõiminguprojektid läbi aasta

16. juuni 2022

Läbi aasta toimuvad 4.-8. klassidel erinevates õppeainetes lõiminguprojektid, mille eesmärk on tekitada seoseid erinevates õppeainetes õpitul. Näiteks saab kehalise kasvatuse tunnis saadud tulemuste põhjal koostada ise matemaatilisi ülesandeid või inimese õpetuses õpitud info põhjal tervislikust toitumisest valmistada kodunduse tunnis tervislikke toite. Pea kõik õppeained ja seega ka õpetajad on mõne lõiminguprojektiga aasta jooksul seotud ning lisaks õpilaste õpingutele suurema seose tekitamisele, pakub see võimaluse kolleegidel koostööd teha.

Mõned näited projektidest:

4. klassidel lõppes sügisel lõiminguprojekt “Keskkond”.  Projekt algas maailmakoristuspäevaga ning edasi käsitleti erinevates õppeainetes keskkonna teemasid (taaskasutus, jätkusuutlik tarbimine, prügi sorteerimine). Muusikaõpetuses on aga saanud pikaajaliseks tavaks, et õpilased meisterdavad taaskasutatavatest materjalidest pille. Nii ka sellel aastal. Loov lähenemine ja vahvad ideed said teoks. Pille oli keerukatest kitarrides ja põnevatest trummidest, sahistite ning näpu klõpsutiteni välja. Suur tänu kodudele, kes aitasid ideede teostamisele kaasa. (Õp. Teana Sobko)

8. klassidel toimus III trimestril lõiminguprojekt “Loodusvööndid”, kus bioloogia, geograafia, keemia ja füüsika tundides õpiti kõike, mida loodusvööndite kohta teada saab. Toimus ka õuesõpe, vaatlused ning praktilised tegevused. Projekti lõpetas põnev koostöö erinevate 8.klasside ja õppeainete vahel.


Igaüks on oluline!