Uued valikained alustavad – Tartu Forseliuse kool

Uued valikained alustavad

30. jaanuar 2024

Jaanuaris lõppesid esimese poolaasta valikained ja algab uus ring.

Valikained on üks osa ahhaalikust koolimudelist, mida iseloomustab õpilaste suurem valikuvabadus ja mille võtmetegevusteks on:
🌿 õpitu seostamine igapäevaelu ja erinevate õppeainetega
🌿 uurimuslike oskuste arendamine
🌿 koostöine õppimine
🌿 käed-külge tegevused
🌿 üldpädevuste ja loovuse arendamine

Nopped õpilaste tagasiside küsimustikust annavad aimu, mida valikainetes õpiti:

Õppisin
🗨️ tunnetega toimetulemist
🗨️ kitarri, kannelt ja klaverit mängima
🗨️ aju erinevate funktsioonide ja ärevuse kohta
🗨️ uusi huvitavaid teadmisi tehnoloogiast
🗨️ kuidas nutikalt õppida
🗨️ kuidas enesekindlamalt suhelda ja oma arvamust paremini avaldada
🗨️ kuidas raha säästa, koguda ja investeerida
🗨️ kuidas sotsiaalmeediat kasutada reklaamimiseks

5.-7.klasside õpilased saavad õppeaastas valida endale kaks valikainet, kus õpitakse kooliülestes ja huvipõhistes rühmades. Valikus on 14 eriilmelist ainet: https://tfk.tartu.ee/ahhaa/valikained/ . Sellest poolaastast on lisandunud valikusse “Tark arvutikasutaja”, mida juhendab õpetaja Merili Raudmäe.

Põnevat õppimist ja avastamist!


Igaüks on oluline!