Tartu linna 5.klasside kodunduse koostööpäev – Tartu Forseliuse kool

Tartu linna 5.klasside kodunduse koostööpäev

9. veebruar 2024

Teisipäeval, 6.veebruaril kogunesid meie kodunduse klassi kümne Tartu linna kooli 5.klassi õpilased, kes üheskoos tegutsesid kodunduse koostööpäeval.

Õpilased olid hoos ja eesmärk koostööoskusi ja loogilist mõtlemist arendada sai saavutatud. Praktilistes ja põnevates ülesannetes olid lõimitud matemaatika ja kodundus.

Aitäh osalejatele Ilmatsalu Põhikool, TäheTERA, Tartu Variku Kool, Tartu Tamme Kool, Tartu Kristlik Põhikool, Tartu Descartes’i Kool, Tartu Kesklinna Kool, Tartu Rahvusvaheline Kool, Tartu Raatuse Kool ja Tartu Forseliuse Kool.

Eriline kiitus meie käsitöö ja kodunduse õpetaja Maarja Raidlale, kes korraldas päeva koostöös TäheTERA kunsti ja käsitöö õpetajaga Regina Pai.


Igaüks on oluline!