Loovtööd – Tartu Forseliuse kool

Loovtööd


Loovtööde koostamise ja läbiviimise juhend (klõpsa siin).
Retsensiooni vorm (klõpsa siin).

Meie koolis tehakse loovtöid 1.-3.klassis ja 8.klassis. 1.-3.klasside õpilased esitavad loovtööd oma klassile kevadel. 8.klasside õpilased saavad oma loovtöödele retsensendid ja kaitsevad loovtöid komisjoni ees.

8.KLASSI LOOVTÖÖ TÄHTAJAD:

1. november on juhendaja ja teema kõikidel kindlasti olemas;
1. veebruar on mustand tehtud;
1. aprill on loovtöö valmis ja tegeletakse kohe kaitsmiseks ettevalmistamisega.

8.KLASSI LOOVTÖÖ KAITSMISED:

16.-17. aprill – 8.klasside loovtööde kaitsmine
29. mai – 8.klasside loovtööde mess


Igaüks on oluline!