Materjalid õpilase enesejuhtimisoskuste toetamiseks - Tartu Forseliuse kool

Materjalid õpilase enesejuhtimisoskuste toetamiseks


Järgnevalt on võimalik tutvuda seitsme erineva materjaliga, mis on välja töötatud Tartu Forseliuse Kooli õpetajate poolt õpilaste enesejuhtimisoskuste toetamiseks. Materjalide faile on võimalik kõikidel huvilistel ka soetada. Plakat saadetakse failina tellija e-mailile. Ühe materjali maksumus 7€. Kogu komplekti failid 40€. 
Plakatite tellimiseks kirjutage kristofer.kotsar@tfk.tartu.ee. Palun lisada ka juurde, kellele arvet soovitakse ning eraisiku tellimuse puhul lisada isikukood.

*Muudetud hinnakiri hakkab kehtima alates 24. oktoober 2022.


"Juhin ennast koduse töö tegemisel”

Materjal algklassiõpilastele. Materjali eesmärk on toetada õpilast koduste tööde tegemisel.
Tartu Forseliuse Koolis on antud plakat kasutusel nii klassiruumide seintel kui koolipäevikus.


“Ülesande iseseisev lahendamine”

Materjal algklassiõpilastele. Materjali eesmärk on toetada õpilast individuaalselt harjutust lahendama.
Tartu Forseliuse Koolis on loodud materjal välja prinditud kõikide algklassiruumide seintele ning lisaks lisatud ka õpilaste koolipäevikutesse. Õpetajad suunavad õpilast materjali kasutama iseseisva töö lahendamisel, kui tekib takistusi.


“20 küsimust enda  analüüsiks”

Plakati eesmärk on toetada õpilast endale küsimuste esitamisel, mis aitavad tal analüüsida oma tunnitööd, pikemat projekti või üldist tegutsemist. Tartu Forseliuse Koolis on plakat paigutatud klassiruumidesse, kus õpivad 4.-9. klasside õpilased.


“Sõrmede plakat”

Loodud materjal annab võimaluse saada kiire ülevaade sellest, kuidas õpilased õpitu osas oma teadmisi hindavad.


“Enesejuhtimine läbi õppetöö”

Plakat tutvustab õpilastele protsessi, kuidas planeerida oma õppetööd ja nii suuremaid kui väiksemaid projekte. Plakat annab ka ülevaate, kes on ennastjuhtiv õppija.


“Meetodid ainetundi”

Loodud materjal aitab õpetajal tundi planeerida selliselt, et see toetaks õpilaste oskusi ennast juhtida igas tunni etapis. Välja on toodud mitmekülgsed ideed erinevate tunni osade jaoks.


“Õpilase eneseanalüüsileht”

Iga kuu esimeses klassijuhatajatunnis saavad õpilased endale eneseanalüüsilehe, kus analüüsivad eelmise kuu eesmärke ning seavad uusi järgmiseks kuuks. Samas annavad hinnangu ka kooli kodukorrareeglite täitmise kohta ning hindavad enda enesejuhtimisoskusi.


Igaüks on oluline!