Õppekorraldus - Tartu Forseliuse kool

Õppekorraldus


Head lapsevanemad ja õpilased!

Alustame septembris tavapärases rütmis – kontaktõppes.  Samas tuleb aga arvestada, et koroonaviirus ei ole kuhugi kadunud ja turvalisuse tagamiseks ning nakatumisohu minimeerimiseks on kõik koolid rakendanud erinevaid ettevaatusabinõusid. Samuti tuleb kõigil meil valmis olla, et epidemoloogilise olukorra muutudes võib olla vajalik kooliaasta jooksul siiski lühema või pikema perioodi vältel kasutada distantsõppe võimalust.


Õppetöö korraldus koolis distantsõppe ajal


Kooli õppekorralduses on nakatumisohu minimeerimiseks algaval õppeaastal sisse viidud järgmised muudatused:

Kunstiõpetuse-, muusika-, käsitöö- ja tehnoloogiatunnid toimuvad jätkuvalt kõrvalmajas Tähe 101. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad võimalusel õues.

Igas klassiruumis ja koridoris on tagatud desinfitseerimisvahendid, mitmetes klassiruumides on olemas kätepesuvõimalus.

Õpetajad tuulutavad tunnisiseselt ning vahetundides klassi. Sellega seoses on koolimaja mõnevõrra jahedam ning soovituslik on riietuda soojalt.

Lisaks oleme hajutanud söögivahetunnid. Õpilased söövad järgmistel aegadel:

Kell 8.30-8.55 hommikupudru võimalus
10.15 1.klasside söögivahetund
10.25 2.klasside söögivahetund
10.35 3.-4. klasside söögivahetund
11.40 5.-6.klasside söögivahetund
11.55 7.-9.klasside söögivahetund
Alates 13.40 pikapäevasöök

Pika vahetunni ajal viibivad kõik õpilased õues.

Iga pere ja õpilane saab kaasa aidata, et viiruse levikut tõkestada:

  • Isegi kergemate haigustunnustega tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga. On teada, et noorematel ning tugevama immuunsusega inimestel võib haigus kulgeda kergelt. Samas on nad nakkusohtlikud. Sel kooliaastal jälgitakse koolides pingsalt õpilaste tervist ning koolil on õigus ka väheste haigustunnustega õpilane koheselt koju saata. Kui perearst on saatnud teid testima, siis tuleb kindlasti kodus olla kuni testitulemuse teadasaamiseni.
  • Soovitame kooli tulla jala, ratta või tõukerattaga. Võimalusel vältige ühistransporti. Kui ühistranspordi kasutamine on siiski vajalik, siis kasutage maski.
  • Jätkuvalt on oluline hoida distantsi ja puhastada (pesta, desinfitseerida) sageli oma käsi. Koolides on loodud õpilastele selleks võimalused, kuid tähtis on jälgida samu printsiipe ka väljaspool koolimaja. Õpilastel, kes soovivad kasutada koolimajas maski või kindaid, peavad need olema endal kaasa.
  • Eelistage puhkust Eestis ja võimalusel vältige reisimist välismaale. Puhkuseplaane tehes tuleb arvestada, et olukord muutub väga kiiresti ning väikese riskitasemega riigid võivad loetud päevade või nädalatega muutuda suure riskitasemega riikideks, kust kodumaale naastes tuleb jääda 14-päevaks eneseisolatsiooni. Õppetöös edasijõudmise eest puhkuse ja sellele järgneva isolatsiooniperioodi ajal vastutab lapsevanem.

Ilusat kooliaasta algust!

TFK juhtkond

Tartu linna kriisikomisjon


Igaüks on oluline!