Kooli ajalugu – Tartu Forseliuse kool

Kooli ajalugu


Tartu 8. Keskkool
1957-1970

Uus kool alustas tööd septembris 1957.a kahes õppehoones: Kesk tänava vanas koolimajas ja Salme tänava koolimajas

Esimene direktor Aino Pärss (Talvistu) juhtis kooli aastatel 1957-1966

10.oktoobril 1957.a avati pidulikult uus õppehoone

Augustis 1959  ilmus legendaarse kirjandusõpetaja Vello Saage (1922-1991) eestvedamisel koolialmanahhi TIPA-TAPA esimene number, mida Vello Saage toimetas kuni aastani 1977 (nr 16).

1960.a sõlmiti õpetajate Maria Lillo ja Hildegard Antoni initsiatiivil sõprussidemed Kaunase 8.Keskkooliga, mis kestsid 2007. aastani.

Septembris 1965 alustasid tööd kirjandusklassid. Vello Saage juhendas kooliteatrit ja kõnekoore, korraldas kirjanduspäevi ja kirjanduslikke matku.

Kirjandusklasside lõpetajaid, Vello Saage õpilasi:

kirjanik ja lavastaja Mati Unt (IV lend, 1962),

eesti keele ja kirjanduse õpetaja Hiie Münt (Peetsmann, V lend, 1963),

näitleja ja laulja Malle Pärn (V lend, 1963),

eesti keele ja kirjanduse õpetaja Madis Paide (VI lend, 1964),

kirjanik Mari Vallisoo (X lend, 1969),

laulja Tarmo Urb (XI lend, 1970),

kirjanik Mihkel Mutt (XII lend, 1971),

ajakirjanik Ülo Russak (XIV lend, 1973),

näitleja Hannes Kaljujärv (XVI lend, 1975),

ajakirjanik Aarne Rannamäe (XVII lend, 1976),

eesti keele ja kirjanduse ning soome keele õpetaja Helja Kirber (XX lend, 1979)

Kirjandusklasside kõrval töötavad edukalt autoklassid kuni 1985.a. Õpetajateks olid Toivo Pärt ja  Uuno Vaher. Uuno Vaher õpetas ka joonestamist ning poiste tööõpetust ja tema loodud on ka kooli tööõpetuse klass.

Aastatel 1966-1985.a oli  kooli direktoriks  Harri Tammpere

1966. -2002.a töötasid  koolis muusikaklassid. Õpetajad  Raissa Põder (klaver), Eha Majas (akordion), Hilja Helmoja (klaver, plokkflööt), Ingrid Rammu (klaver, plokkflööt) jt

1967.a tuli tööle füüsikaõpetaja Vello Punning, kelle juhendamisel alustas õpilaste fotoring, mis tegutses 1997. aastani.

Johannes Semperi nimeline Tartu 8.Keskkool
1970-1991

Johannes Semperi nimi omistati koolile kirjanduslike saavutuste eest.

1977.a alustasid tööd 8.keskkooli õpilastest moodustatud  Eesti Õpilasmaleva rühmad Lätis. Rühmakomandöriks oli 1985.aastani saksa keele õpetaja Hildegard Anton.

Töö-ja puhkelaagri (TPL) rühmad töötasid Tartumaal Rannus. Juhendaja Helja Helmoja.

1979.a kirjutas Tarmo Urb (XI lend, 1970)  „Koolilaulu“, mis hiljem sai autori nõusolekul Forseliuse Gümnaasiumi lauluks.

1980.a tuli vilistlane Jaak Uudmäe (XIII lend, 1972) Moskvas olümpiavõitjaks kolmikhüppes.

Aastatel 1985-2004.a oli kooli direktor Paul Lääne.

1986. a alustati soome keele õpetamist kirjandusklassides, hiljem kõigile gümnasistidele. Algas koostöö Soome Instituudi ja Soome suursaatkonnaga Eestis.

1990.a sõlmiti direktor Paul Lääne eestvedamisel  sõprussidemed Kepleri Gümnaasiumiga Freudenstadtis Saksamaal, mis kestsid 2007.aastani.

1991.-1997.a  jätkas kool taas Tartu 8.Keskkooli nime all.

1992.a sõlmiti õpetaja Helja Kirberi algatusel sõprussidemed Lahti Gümnaasiumiga Soomes.

1993.a sai alguse iga-aastane Vello Saage nimeline luulekonkurss.

1995.a pandi alus Tartu linna ja maakonna näitemängupäevadele. Algatajateks ja korraldajateks õpetajad Tea Kõverik ja Marika Tein. 2007. aastast on näitemängupäevad Tartu linna egiidi all.

Abiturient Leonid Tolstov (XXXVII lend, 1996,a) saavutas Budapestis I koha rahvusvahelisel saksa keele olümpiaadil tavakoolide arvestuses (juhendaja Paul Lääne).

1996.a  loodi õpetaja Helja Kirberi abiga sõprussidemed Forssa Lütseumiga  Soomes, mis kestsid 2007.aastani.

Tartu Forseliuse Gümnaasium
1997-2013

1997.a asutati Forseliuse Gümnaasiumi (8.keskkooli) vilistlaste ja õpetajate poolt Vello Saage sihtkapital.

Kooli vilistlane, keskkooli kuldmedaliga lõpetanud eesti keele ja kirjanduse ning soome keele õpetaja Helja Kirber (töötas koolis 1989-2009) valiti Tartu linna ja vabariigi Aasta Õpetajaks ja kutsuti presidendi vastuvõtule.

1999.a  valiti keemiaõpetaja Aivar Vinne (töötas koolis 1991-2008)  Tartu linna ja vabariigi Aasta Õpetajaks.

2000/2001.-2001/2002.õa õpetas inglise keelt USA Rahukorpuse vabatahtlik Christina Jane Meiling Byrne. Algas koostöö USA Suursaatkonnaga Eestis.

2001.a maikuus toimus „15. sajandi päev“ põhikooli õpilastele. Peakorraldaja eesti keele ja kirjanduse õpetaja Hiie Münt

2002/2003.õa õpetas inglise keelt Fulbrighti programmi vahetusõpetaja Zsuzsanna Nemeth USAst.

2002.-2009.a toimusid gümnaasiumiõpilastele mõeldud  kirjandusteoste arvustusvõistlused. Korraldajaks õpetaja Helja Kirber. Arvustusvõistlusi toetas Soome Instituut.

2005.a valiti direktoriks Tiiu Millistfer.

2005.a algas koos  Forssa Gümnaasiumiga osalemine programmis „Sõpruskoolid Euroopas/e-twinning“, kokku võeti osa  kolmest projektist.  Juhendaja oli  Helja Kirber.

2005.a  sügisel viidi gümnaasiumis sisse rekreatsioonikorralduse õppesuund koostöös Tartu Kutsehariduskeskusega.

2005.a veebruaris kutsuti Forseliuse Gümnaasiumi õpilaste delegatsioon Luxembourgi Euroopa Noorte Foorumile  Eestit esindama. Esimeses delegatsioonis olid õpilased Lilian Mengel (46.lend, 2005), Erki Ilves  ja Teiko Reili (47. lend, 2006). Kooli delegatsioonid  osalesid kokku viiel foorumil. Koordinaator oli õppealajuhataja Sirje Tarraste.

2006.a kevadel võitis e-Twinningu projekt „Naabrite kunst ja kirjandus 21.sajandil“  Tiigrihüppe SA korraldatud üleriigilisel  võistlusel esikoha ning õpilasesindaja Andra Namm kutsuti Saksamaale Aachenisse Karl Suure auhinna tseremooniale. Projektijuht Helja Kirber tunnistati  Aasta  võõrkeeleõpetajaks  2006.

2007.a algas viljakas koostöö Sihtasutusega Noored  Kooli.

2007.a  viidi põhikoolis  alates 7.klassist  sisse kirjanduse ja meedia õppesuund ning looduse õppesuund koostöös Tartu Loodusmajaga.

2007.-2013.a õpetatakse gümnaasiumiosas neljanda võõrkeelena hispaania keelt.

2007. aasta novembris tähistas kool piduliku aastapäevapeoga  „LÄBI  VIIE  KÜMNENDI“ oma 50. juubelit Vanemuise kontserdisaalis.

2007.a ilmub kogumik „Ühe sõpruse lugu – Geschichte einer Freundschaft“ , mis on kokkuvõtteks 15-aastat kestnud koostööle Kepleri Gümnaasiumiga Freudenstadtis Saksamaal, koostajad õpetajad Hildegard Anton, Meeri Kougia, Mart Niklus, vilistlane Tarmo Meister.

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja, Vello Saage õpilane ja elutöö jätkaja Madis Paide valiti Tartu linna Aasta Õpetajaks.

7. veebruaril 2008.a avati koolis Mati Undi ja Vello Saage bareljeefid, autor Airi Taniloo-Bogatkin.

2008.a kevadel toimus I Vene Laulu Festival. Traditsioon kestis  viis aastat ja lõppes 2012.a kevadel  juubelifestivaliga. Traditsiooni algatajateks ja festivali korraldajateks olid vene keele õpetajad Natalja Sahharnaja ja Ljudmila Melnikova.

2008.a toimus I üleriigiline Ideelaat, mida korraldasid rekreatsioonikorralduse õppesuuna õpilased ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Malle Partsioja juhtimisel. Kokku toimus 6  Ideelaata.

2010.a tunnistas Noorte Meediaklubi Forseliuse Gümnaasiumi  kooliblogi FoYou Eesti parimaks. Juhendaja oli meediaõpetaja Lauri Tankler.

Aastatel 2010-2012 osales Forseliuse Gümnaasium Tartu Ärinõuandla projektis Ettevõtlik Kool. Õpilaste projektikonkursil Jõhvis võideti  Ideelaada projekti eest rahaline auhind 3000 krooni. 2011.a  projektikonkursil Tartus võideti 3 esikohta:

1) Vene Laulu Festival  (juhendasid õpetajad Natalja Sahharnaja ja Ljudmila Melnikova),

2) Loovuse töötuba (juhendas õpetaja Mariliis Tulit),

3) õpilasesinduse korraldatud Jõulu(v)alguse perepäev (juhendas huvijuht Epp Rattasep)

2011. a kevadel toimus järjekorras 40.kirjanduspäev.

2011.a  algas kooli reorganiseerimine põhikooliks, ei avatud 10. klassi.

2012.a  kevadel  toimus 41.kirjanduspäev „Näitleja + kirjandus = näitekirjandus“.

2012.a sügisel jätkub kooli reorganiseerimine põhikooliks, ei avatud 10. klassi.

2012.a valitakse Tartu linna Aasta Õpetajaks  inglise ja vene  keele õpetaja, haridustehnoloog ja karjäärikoordinaator Sirje Tarraste.

2012.a oktoobris  osaleti edukalt Tartu linna I loovtööde päeval, mille korraldas Tartu Kommertsgümnaasium. Õpilasi juhendasid õpetajad Riinika Rosanov, Ingrid Rammu, Malle Partsioja, Hannes Lõhmus, Anne Tamm, Kristi Mumm.

2012.a novembris tähistab kool oma 55. juubelit kontsert-etendusega „KOLLASE  KASSI  RADADEL“  Vanemuise Kontserdisaalis.

2012.a novembris ilmub viimane Forseliuse gümnaasiumi õpilastööde almanahh TIPA-TAPA, mis kannab järjekorranumbrit 22.

2012.a novembris ilmub esimene õpilaste uurimuslike tööde kogumik „Uurimuslik õpe avardab silmaringi“.

Tartu Forseliuse Kool

Septembrist 2013 jätkas kool tööd põhikoolina ning nimetati Tartu Forseliuse Kooliks.

Alates 2015. aasta septembrist asus direktori ametikohale Jüri Sasi, kelle eestvedamisel toimusid koolis suured muudatused. Samal aasta septembris alustas õppejuhina Kristi Mumm, kelle eestvedamisel hakati välja töötama koostöös AHHAA Teaduskeskuse ja Tartu Ülikooliga Ahhaalikku koolimudelit.

2018. aasta augustis loodi kooli arendusjuhi koht, mida asus edukalt täitma Kadri Saaremaa.

2018. aastal liitus kool Liikuma Kutsuva Kooli programmiga, mille raames koolitati välja õpilastest mängujuhid, kes hakkasid läbi viima iga nädal koolisiseseid mänguvahetunde.

2018. aastal liituti ka Alustavat õpetajat toetava kooli programmiga.

2019/2020 osaleb Tartu Forseliuse Kool tulevikukooli programmis.

2019. aastal sai Tartu Forseliuse Kool Tartu linna aasta haridusteo tiitli Ahhaaliku koolimudeli väljatöötamise eest.

2019. aastal sai õppejuht Kristi Mumm presidendi hariduspreemia laureaadiks omistades noore haridustegelase preemia.

2019. aastal ilmus Vello Punningi mälestusteraamat “Ükskord Tartu 8. Keskkoolis. Pilte õpetaja fotoarhiivist”.

Kuldmedaliga lõpetajad

1963  Helgi Raudsepp

1965 Enn Sein

1976  Inna Volkova

1977  Airi Liimets

1979  Reet Pruuli

1979  Helja Kirber

1979  Leena Nagla

1980  Merike Kütt

1985  Valmo Vider

1986  Mati Laurson

1987  Anne Aan

1990  Pärtel Piirimäe

1993  Tarmo Kleimann

1999  Hiie Saumaa

2003  Raili Somelar

Hõbemedaliga lõpetajad

1963  Reet Tampere

1965  Vilve Kööbi

1966  Viia Keeru

1966  Anu Reemann

1966  Hilja Sikk

1966  Maie Sotnik

1986  Urmas Jõesaar

1986  Kalev Kangur

1986  Andres Kukk

1986  Signe Kure

1986  Külli Lemetti

1986  Liina Ranne

1987  Piret Kipper

1988  Kersti Möls

1989  Kaire Ronk

1990  Siim Uibokand

1990  Kadri Raidaru

1990  Egon Leego

1991  Riina Hämmalov

1991  Imre Kuus

1992  Agra Raitar

1993  Anni Silk

1993  Evelin Schattschneider

1993  Karin Piir

1993  Elin Kont

1995  Liina Silk

1995  Triin Kivisild

1996  Leonid Tolstov

1996  Janno Lahe

1997  Signe Mets

1997  Katre Kont

1998  Leeni Silk

1999  Alar Rikberg

1999  Kirsti Hermann

2000  Marju Kleemann

2001  Margo Saaremets

2004 Indrek Viil

2005 Lilian Mengel

2006 Anu Ader

2006 Birgit Sisask
2007 Maarja Austa
2008 Kristel Ets
2008 Maria Suvi

2009 Kärt Lehis
2009 Märt Lõkov

2010 Tiina Lall
2010 Jane Pang

2011 Tuuli Huhko
2011 Inge Undrits


Igaüks on oluline!