Õpilasesindus, hoolekogu ja vanematekogu - Tartu Forseliuse kool

Õpilasesindus, hoolekogu ja vanematekogu


Hoolekogu

Vanematekogu


Tartu Forseliuse Kooli õpilasesindus

E-posti aadress: opilasesindus@tfk.tartu.ee

koosseis 2020/2021. õppeaastal:
Kristin Ivan 5.a
Jasmin Merilo 5.b
Otto Pintson 5.b
Helin Oselin 6.b
Neleri Grossberg 7.a
Leele Joala 7.b
Mairo Libba 7.b
Alex Aagussaar 7.b
Sander Sütt 7.b
Lara Liivak 8.a
Marten Malmre 9.a
Steven Veeber 9.a
Mari-Liis Kurvits 9.a
Erlend Varjas 9.b


Tartu Forseliuse Kooli hoolekogu

 koosseis 2019/2020 õppeaastal:

Tiina Ligi – linna esindaja
Peeter Jõeloo – õppenõukogu esindaja
Keily Kustala – õpilaste esindaja, kelle asendusliige on Grete Kivirüüt
Ave Ohno – vanemate esindaja
Kristiina Veresinina – vanemate esindaja
Kristina Kurm – vanemate esindaja
Kadi Ilves – vanemate esindaja
Andres Juur – kooli toetava organisatsiooni esindaja
Indrek Viil – vilistlaste esindaja

Hoolekogu koosolekute protokollid:

14.05.2020 koosoleku protokoll
05.05.2020 koosoleku protokoll
15.01.2020 koosoleku protokoll
04.12.2019 koosoleku protokoll
01.10.2019 koosoleku protokoll
27.03.2019 koosoleku protokoll
09.01.2019 koosoleku protokoll
28.11.2018 koosoleku protokoll
12.09.2018 koosoleku protokoll
29.05.2018 koosoleku protokoll
04.05.2018 koosoleku protokoll
20.03.2018 koosoleku protokoll
06.09.2017 koosoleku protokoll
29.03.2017 koosoleku protokoll
25.01.2017 koosoleku protokoll
02.11.2016 koosoleku protokoll
28.09.2016 koosoleku protokoll
11.05.2016 koosoleku protokoll

09.03.2016 koosoleku protokoll
27.12.2015 koosoleku protokoll
18.11.2015 koosoleku protokoll
16.11.2015 koosoleku protokoll

Tartu Forseliuse Kooli lapsevanemate üldkoosoleku 14.09. 2016 protokoll:
14.09.2016 koosoleku protokoll


Tartu Forseliuse Kooli vanemate- ja vilistlaskogu

Tartu Forseliuse kooli vanemate- ja vilistlaskogu on kokku tulnud selleks, et tihendada koostööd kooli, selle vilistlaste ja lapsevanemate vahel.

Vanemate- ja vilistlaskogu liikmetena tahame, et meie lapsed armastaksid kooli ja neil oleks koolis hea olla. Me hoolime sellest, kuidas Tartu Forseliuse koolil läheb ja oleme valmis kooliellu panustama. Kui tunned, et see kõnetab ka sind ja sa tahaksid samuti kaasa lüüa, võta meiega ühendust!
Forseliuse kooli vanematekogu tegutseb alates 2015/2016. õppeaasta sügisest, see sai loodud Tulukese projekti raames. Igast klassist on vanematekogus 1-3 lapsevanemat. Kolm vanematekogu liiget on valitud TFK hoolekogusse ja saavad niimoodi esindada lapsevanemate seisukohti ka otsustusprotsessides.

Kui oled õpilane, lapsevanem või õpetaja, sul on hea idee ning sa otsid võimalust selle teostamiseks, võta ühendust kooli arendusjuhi Kadri Saaremaaga (kadri.saaremaa@tfk.tartu.ee)!

Kui sul on seoses koolieluga mure ja sa ei saa sellega kellegi teise poole pöörduda, võid samuti vanematekoguga ühendust võtta.

2019-2020 õppeaasta prioriteedid:

vanematekogu5
  • õpilaste ettevõtlikkuse ja karjääriteadlikkuse kasvatamine
  • koolihoovi planeerimine
  • uue arengukava arutelud
  • koolipere võrgustiku loomine

Vanemate- ja vilistlaskogusse kuuluvad 2019.-2020. õppeaastal kõik vilistlased ja lapsevanemad, kes soovivad!

Vanematekogu koosolekute protokollid/lühikokkuvõtted:

3.12.2019 Tartu Forseliuse Kooli käsitöö-jatehnoloogiamajas

15.10.2019 SPARK HUB-is
23.11.2016
02.11.2016
11.04.2016
28.03.2016
07.03.2016
11.02.2016
03.02.2016
28.01.2016

11.11.2015

Save

Save

Save

Save


Igaüks on oluline!