Vabad ametikohad - Tartu Forseliuse kool

Vabad ametikohad


Tartu Forseliuse Kool ootab oma kollektiivi osalise koormusega vene keele õpetajat (8 tundi nädalas, koormus 0,33). Tööle asumise aeg 7. jaanuar 2019. Avaldus, CV ja haridusttõendava dokumendi koopia palume saata hiljemalt 4. jaanuariks 2019 e-posti aadressile kool@tfk.tartu.ee.

Tartu Forseliuse Kool ootab oma kollektiivi täiskoormusega kehalise kasvatuse õpetajat lapsehoolduspuhkuse asendamise ajaks (24 tundi nädalas, koormus 1,0). Tööle asumise aeg 20. jaanuar 2019. Avaldus, CV ja haridusttõendava dokumendi koopia palume saata hiljemalt 4. jaanuariks 2019 e-posti aadressile kool@tfk.tartu.ee


Igaüks on oluline!