Eelkool – Tartu Forseliuse kool

Eelkool


Eelkool 2023/2024. õa Tartu Forseliuse Koolis

Ootame registreeruma 2023/2024.õa algavasse eelkooli! Selleks palume esitada avaldus järgneval lingil:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT-zAJ9s4wEnqPO-X3wr_wRiVI8cDFcmLm-YO3OSEoHJdI9Q/viewform

Õppetöö toimub 25 korral teisipäeviti, alates 3. oktoober 2023 kuni 30. aprill 2024 järgmiselt:

2023. aastal 10 tundi: 
3.10; 10.10; 17.10; 
koolivaheaeg (23.10-29.10.23 tundi ei toimu)
31.10
7.11; 14.11; 21.11; 28.11; 
5.12: 12.12 
koolivaheaeg (21.12.23-7.12.24 tunde ei toimu)

2024. a 15 tundi: 
9.01; 16.01; 23.01; 30.01; 
6.02; 13.02; 20.02;
koolivaheaeg (26.02-3.03.24 tundi ei toimu) 
5.03; 12.03; 19.03; 26.03;
2.04; 9.04; 16.04
koolivaheaeg (22.04-28.04.24 tundi ei toimu)
30.04

– Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.

– Õppetöö algab 3. oktoobril 2023 kell 16.00.

– Õppetööd viiakse läbi III korruse algklassides, algusega kell 16.00. Riietumine kooli garderoobis 0-korrusel (kaasa võtta vahetusjalanõud).

Õppetöö toimub üks kord nädalas teisipäeviti 3 x 30 minutit (eesti keel, matemaatika, käeline tegevus).

Rühmad komplekteeritakse septembris ja seejärel saadetakse lapsevanematele infokiri rühmade nimekirjadega.

Tundide ajad:
– 16.00 – 16.30 eesti keel
– 16.35 – 17.05 matemaatika
– 17.10 – 17.40 käeline tegevus

Palume olla kohal õigeaegselt!

– Õppe- ja kasvatustegevuse mahu ja eesmärgid määrab õpetaja lähtuvalt ettevalmistusrühma koosseisust ja laste arenguvajadustest.

Eelkooli õpetajad on Jane Müllerson (ruum 307), Inga Lokko (ruum 305) ja Hille Narusberg (ruum 309), kes alustavad 2024.a sügisel tööd 1. klasside klassiõpetajana.

Palume lapsele kaasa võtta järgmised kirjatarbed: pinal, kus sees oleks liim, käärid, värvilised pliiatsid, harilik pliiats ning kiirköitja töölehtede jaoks. Samuti võib lapsele kaasa panna vahepala pauside jaoks (õun, pirn, võileib, müslibatoon vms).

Koolieelikute ettevalmistusrühma eest tuleb lapsevanemal tasuda kokku 170 eurot/õa (st, et ühe tunni tasu on 6,8 eur). Õppemaks sisaldab eesti keele ja matemaatika töölehtede paljundamist, käelise tegevuse vahendeid, õpetamist. Tartu LV Haridusosakond on lubanud eraldada koolile 2023/2024. õppeaastal iga koduse lapse (st et ei käi lasteaias) kohta nn pearaha 170 eurot. Eelkooli õppemaksu on võimalik tasuda ka osadena (poolaasta kaupa). Kokkuleppel võib eelkooli õppemaksu tasuda igakuiselt (pöörduda kool@tfk.tartu.ee).

Eelkooli arve saadetakse oktoobrikuu jooksul lapsevanema e-posti aadressile. Kui tasuda soovitakse poolaastate kaupa, siis I poolaasta õppemaksu arve saadetakse hiljemalt oktoobrikuu 2023 lõpuks (10 korda, summa 68 eurot) ning II poolaasta arve hiljemalt jaanuari 2024 lõpuks (15 korda, summa 102 eurot) lapsevanema avalduses esitatud e-posti aadressile. 


Igaüks on oluline!