Eelkool - Tartu Forseliuse kool

Eelkool


TFK eelkool – kooliks ettevalmistav rühm
Alates 17. jaanuarist 2018 saab esitada avaldusi eelkooli astumiseks 2018/2019. õppeaastaks.

Õppetöö toimub 25 korral, alates 3. oktoobrist 2018 kuni 17. aprillini 2019.
– Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.
– Õppetöö algab 3. oktoobril kell 16.00.
– Õppetööd viiakse läbi III korruse algklassides, algusega kell 16.00. Riietumine kooli garderoobis.

Õppetöö toimub üks kord nädalas kolmapäeviti 3 x 30 minutit (eesti keel, matemaatika, käeline tegevus). Tundide ajad: – 16.00 – 16.30 eesti keel – 16.35 – 17.05 matemaatika – 17.10 – 17.40 käeline tegevus Palume olla kohal õigeaegselt!

– Õppe- ja kasvatustegevuse mahu ja eesmärgid määrab õpetaja lähtuvalt ettevalmistusrühma koosseisust ja laste arenguvajadustest.

Eelkooli õpetajad on Anne Tamm, Helis Soieva-Oja ja Merle Müür, kes alustavad 2019.a sügisel tööd 1. klasside klassiõpetajatena. Õppevahendite eest tuleb tasuda lapsevanemal kokku 90€ (eesti keele ja matemaatika töölehtede paljundamine, käelise tegevuse vahendid) õppeaastas. Õpetamine ja muud sellega kaasnevad kulud tasub kool. Tartu LV Haridusosakond on lubanud eraldada koolile 2018/2019 õppeaastal iga koduse lapse (st et ei käi lasteaias) kohta nn pearaha 90 eurot, seega koduste laste eelkooli õppekulud on kaetud linnavalitsuse poolt.

Eelkooli arve saadetakse septembrikuu lõpuks lapsevanema e-posti aadressile.

 


Igaüks on oluline!