Eelkool - Tartu Forseliuse kool

Eelkool


TFK eelkool – kooliks ettevalmistav rühm

Alates 2. märtsist 2020 saab esitada avaldusi eelkooli astumiseks 2020/2021. õppeaastaks.
Õppetöö toimub 25 korral teisipäeviti, alates 22. september 2020 kuni 13. aprill 2021.
– Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.
– Õppetöö algab 22. septembril 2020 kell 16.00.
– Õppetööd viiakse läbi III korruse algklassides, algusega kell 16.00. Riietumine kooli garderoobis.

Õppetöö toimub üks kord nädalas teisipäeviti 3 x 30 minutit (eesti keel, matemaatika, käeline tegevus).

Tundide ajad:
– 16.00 – 16.30 eesti keel
– 16.35 – 17.05 matemaatika
– 17.10 – 17.40 käeline tegevus

Palume olla kohal õigeaegselt!

– Õppe- ja kasvatustegevuse mahu ja eesmärgid määrab õpetaja lähtuvalt ettevalmistusrühma koosseisust ja laste arenguvajadustest.

Eelkooli õpetajad on Jane Müllerson, Inga Lokko ja Hille Narusberg, kes alustavad 2021.a sügisel tööd 1. klasside klassiõpetajatena.

Palume lapsele kaasa võtta järgmised kirjatarbed: pinal, kus sees oleks liim, käärid, värvilised pliiatsid, harilik pliiats ning kiirköitja töölehtede jaoks.
Samuti võib lapsele kaasa panna vahepala pauside jaoks (õun, pirn, võileib vms).

Koolieelikute ettevalmistusrühma eest tuleb lapsevanemal tasuda kokku 110 eurot (eesti keele ja matemaatika töölehtede paljundamine, käelise tegevuse vahendid, õpetamine) õppeaastas. Tartu LV Haridusosakond on lubanud eraldada koolile 2020/2021. õppeaastal iga koduse lapse (st et ei käi lasteaias) kohta nn pearaha 110 eurot.

NB! Kui peaks juhtuma , et koroonaviiruse tõttu jäävad tunnid ära, tagastame nende tundide tasu lapsevanemale!

Eelkooli arve saadetakse oktoobrikuu jooksul lapsevanema e-posti aadressile.

Registreerimise link:
https://docs.google.com/forms/d/1gkpW0vQitr4zfYy-4Zm07wa-n1iL5TIz3R3LeIvlsPw/edit


Igaüks on oluline!