Eelkool - Tartu Forseliuse kool

Eelkool


TFK eelkool – kooliks ettevalmistav rühm
Alates 28. jaanuarist 2019 saab esitada avaldusi eelkooli astumiseks 2019/2020. õppeaastaks.

Õppetöö toimub 25 korral, alates 2. oktoobrist 2019 kuni 15. aprillini 2020.
– Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.
– Õppetöö algab 2. oktoobril 2019 kell 16.00.
– Õppetööd viiakse läbi III korruse algklassides, algusega kell 16.00. Riietumine kooli garderoobis.

Õppetöö toimub üks kord nädalas kolmapäeviti 3 x 30 minutit (eesti keel, matemaatika, käeline tegevus).

Tundide ajad:
– 16.00 – 16.30 eesti keel
– 16.35 – 17.05 matemaatika
– 17.10 – 17.40 käeline tegevus

Palume olla kohal õigeaegselt!

– Õppe- ja kasvatustegevuse mahu ja eesmärgid määrab õpetaja lähtuvalt ettevalmistusrühma koosseisust ja laste arenguvajadustest.

Eelkooli õpetajad on Airika Vadi, Kersti Rõivas ja Liis-Marii Roosnupp, kes alustavad 2020.a sügisel tööd 1. klasside klassiõpetajatena.

Õppevahendite eest tuleb tasuda lapsevanemal kokku 100€ (eesti keele ja matemaatika töölehtede paljundamine, käelise tegevuse vahendid) õppeaastas. Õpetamine ja muud sellega kaasnevad kulud tasub kool.
Tartu Tartu LV Haridusosakond on lubanud eraldada koolile 2019/2020. õppeaastal iga koduse lapse (st et ei käi lasteaias) kohta nn pearaha 100 eurot.

Eelkooli arve saadetakse oktoobrikuu jooksul lapsevanema e-posti aadressile.


Igaüks on oluline!