Eelkool - Tartu Forseliuse kool

Eelkool


Eelkooli rühmade kohad on täis.

Õppetöö toimub 25 korral teisipäeviti, alates 4. oktoober 2022 kuni 2. mai 2023 järgmiselt:

2022. aastal 10 tundi: 
4.10; 11.10; 18.10; 1.11; 8.11; 15.11; 22.11; 29;11; 6.12: 13.12 

2023. a 15 tundi: 

10.01; 17.01; 24.01; 31.01; 7.02; 14.02; 21.02; 7.03; 14.03; 21.03; 28.03; 4.04; 11.04; 18.04; 2.05

– Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.
– Õppetöö algab 4.oktoobril 2022 kell 16.00.
– Õppetööd viiakse läbi III korruse algklassides, algusega kell 16.00. Riietumine kooli garderoobis 0-korrusel (kaasa võtta vahetusjalanõud).

Õppetöö toimub üks kord nädalas teisipäeviti 3 x 30 minutit (eesti keel, matemaatika, käeline tegevus).

Rühmad komplekteeritakse septembris ja seejärel saadetakse lapsevanematele infokiri rühmade nimekirjadega.

Tundide ajad:
– 16.00 – 16.30 eesti keel
– 16.35 – 17.05 matemaatika
– 17.10 – 17.40 käeline tegevus

Palume olla kohal õigeaegselt!

– Õppe- ja kasvatustegevuse mahu ja eesmärgid määrab õpetaja lähtuvalt ettevalmistusrühma koosseisust ja laste arenguvajadustest.

Eelkooli õpetajad on Jane Müllerson (ruum 307), Inga Lokko (ruum 305) ja Liis-Marii Roosnupp (ruum 301). Õpetaja Liis-Marii Roosnupp alustab 2023.a sügisel tööd 1. klassi klassiõpetajana.

Palume lapsele kaasa võtta järgmised kirjatarbed: pinal, kus sees oleks liim, käärid, värvilised pliiatsid, harilik pliiats ning kiirköitja töölehtede jaoks. Samuti võib lapsele kaasa panna vahepala pauside jaoks (õun, pirn, võileib vms).

Koolieelikute ettevalmistusrühma eest tuleb lapsevanemal tasuda kokku 137,5 eurot/õa (st, et ühe tunni tasu on 5,5 eur). Õppemaks sisaldab eesti keele ja matemaatika töölehtede paljundamist, käelise tegevuse vahendeid, õpetamist. Tartu LV Haridusosakond on lubanud eraldada koolile 2022/2023. õppeaastal iga koduse lapse (st et ei käi lasteaias) kohta nn pearaha 137,5 eurot. Eelkooli õppemaksu on võimalik tasuda ka osadena (poolaasta kaupa).

Eelkooli arve saadetakse oktoobrikuu jooksul lapsevanema e-posti aadressile. Kui tasuda soovitakse poolaastate kaupa, siis I poolaasta õppemaksu arve saadetakse hiljemalt oktoobrikuu 2022 lõpuks (10 korda, summa 55 eurot) ning II poolaasta arve hiljemalt jaanuari 2023 lõpuks (15 korda, summa 82,5 eurot) lapsevanema e-posti aadressile. Kokkuleppel võib õppemaksu tasuda ka igakuiselt (intresse ei kaasne).


Igaüks on oluline!