Eelkool - Tartu Forseliuse kool

Eelkool


TFK eelkool – kooliks ettevalmistav rühm

Alates 16. veebruarist 2021 saab esitada avaldusi eelkooli astumiseks 2021/2022. õppeaastaks.
 
Õppetöö toimub 25 korral teisipäeviti, alates 12 .oktoober 2021 kuni 10. mai 2022
– Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.
– Õppetöö algab 12.oktoobril 2021 kell 16.00.
– Õppetööd viiakse läbi III korruse algklassides, algusega kell 16.00. Riietumine kooli garderoobis.

Õppetöö toimub üks kord nädalas teisipäeviti 3 x 30 minutit (eesti keel, matemaatika, käeline tegevus).

Rühmad komplekteeritakse septembris 2021 ja seejärel saadetakse lapsevanematele infokiri rühmade nimekirjadega.

Tundide ajad:
– 16.00 – 16.30 eesti keel
– 16.35 – 17.05 matemaatika
– 17.10 – 17.40 käeline tegevus

Palume olla kohal õigeaegselt!

– Õppe- ja kasvatustegevuse mahu ja eesmärgid määrab õpetaja lähtuvalt ettevalmistusrühma koosseisust ja laste arenguvajadustest.

Eelkooli õpetajad on Anne Tamm, Egle Saarepere ja Merle Müür, kes alustavad 2022. a sügisel tööd 1. klasside klassiõpetajatena.

Palume lapsele kaasa võtta järgmised kirjatarbed: pinal, kus sees oleks liim, käärid, värvilised pliiatsid, harilik pliiats ning kiirköitja töölehtede jaoks. Samuti võib lapsele kaasa panna vahepala pauside jaoks (õun, pirn, võileib vms).

Koolieelikute ettevalmistusrühma eest tuleb lapsevanemal tasuda kokku 125 eurot (eesti keele ja matemaatika töölehtede paljundamine, käelise tegevuse vahendid, õpetamine) õppeaastas. Tartu LV Haridusosakond on lubanud eraldada koolile 2021/2022. õppeaastal iga koduse lapse (st et ei käi lasteaias) kohta nn pearaha 125 eurot. Eelkooli õppemaksu on võimalik tasuda ka osadena (poolaasta kaupa).

Eelkooli arve saadetakse oktoobrikuu jooksul lapsevanema e-posti aadressile. Kui tasuda soovitakse poolaastate kaupa, siis I poolaasta õppemaksu arve saadetakse hiljemalt oktoobrikuu 2021 lõpuks (9 korda, summa 45 eurot) ning II poolaasta arve hiljemalt jaanuarikuu 2022 lõpuks (16 korda, summa 80 eurot) lapsevanema e-posti aadressile. Kokkuleppel võib õppemaksu tasuda ka igakuiselt.

Registeerumiseks palume täita avaldus, mis asub järgmisel lingil:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfClMsD-TYxfcPPmKhB7LEIM6BBIuHqpcCHHBgmoadziaYBzg/viewform

Igaüks on oluline!