Vastuvõtt 1. klassi 2019/2020. õppeaastal - Tartu Forseliuse kool

Vastuvõtt 1. klassi 2019/2020. õppeaastal


Vastuvõtt 1. klassi toimub alates 15. märtsist 2019. Pärast elukohajärgse kooli teadasaamist on vanemal võimalik teha e-keskkonnas ARNO koolile vastuvõtutaotlus. Taotlus tuleb esitada 30. aprilliks 2019. Täpsem info Tartu linna kodulehel http://www.tartu.ee/Pohihariduse-omandamise-v%C3%B5imalused


Hiljemalt 21. juuniks 2019 esitab lapsevanem kooli kantseleisse sekretärile KOOLIVALMIDUSKAARDI ning perearsti poolt väljastatud TERVISEKAARDI. Digitaalne ÕPILASPILETI PILT palume saata kool@tfk.tartu.ee.


1. klassi õpilaste nimekirjad 2019/2020. õppeaastal:

1. klassid 04.06.2019 seisuga


Igaüks on oluline!