Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022. õppeaastal - Tartu Forseliuse kool

Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022. õppeaastal


1. klassi vastuvõetud õpilaste nimekiri (klõpsa).


Hea lapsevanem!

Tartu linnas elavatele lastele määrab õppima asumiseks elukohajärgse põhikooli Tartu Linn.

Kooli vastuvõtuga seotud info on leitav järgmiselt veebilehelt:
 http://www.tartu.ee/Pohihariduse-omandamise-võimalused

15. märtsiks 2021 avaldatakse vanematele ARNO kaudu lapsele määratud elukohajärgse kooli andmed. Pärast elukohajärgse kooli teadasaamist on vanemal võimalik teha e-keskkonnas ARNO koolile vastuvõtutaotlus. Taotlus tuleb esitada üldjuhul 30. aprilliks 2021. Pärast 1. maid võib kool vabale õppekohale võtta ka lapsi, kes ei ela Tartu linnas.

1. klasside klassijuhatajad 2021/2022. õa on Jane Müllerson, Inga Lokko ning Hille Narusberg.

Hiljemalt 22. juuniks 2021 esitab lapsevanem kooli kantseleisse: KOOLIVALMIDUSKAARDI (Eliisist otse ARNO-sse laetavad koolivalmiduskaarte pole vaja kooli eraldi tuua) ning perearsti poolt väljastatud TERVISEKAARDI.
 
NB! 1. klassi vajalike vahendite nimekirja klasside jaotusega saadame juunikuu teises pooles e-kirjaga. Kohtumine lastevanematega on planeeritud augusti lõppu (loodame, et saame kohtuda koolimajas).

 

Digitaalse valgel taustal ÕPILASPILETI PILDI palume saata kool@tfk.tartu.ee või laadida üles e-keskkonda ARNO hiljemalt 31. augustiks 2021. Faili nimeks kirjutada isikukood_eesnimi_perenimi.jpg.

Meie kooli tutvustav oluline info tulevastele koolipere liikmetele:
Vaata meie kooli tutvustavat videot siit: https://www.youtube.com/watch?v=OdDjepp5Ab4&feature=emb_logo

I kooliastmes lähtume ahhaaliku kooli põhimõtetest ja üldõpetusest.
Loe siit ahhaaliku kooli kohta: https://tfk.tartu.ee/ahhaa/ahhaalikkool/Igaüks on oluline!