Vastuvõtt 1. klassi 2022/2023. õppeaastal - Tartu Forseliuse kool

Vastuvõtt 1. klassi 2022/2023. õppeaastal


Hea lapsevanem!

Tartu linnas elavatele lastele määrab õppima asumiseks elukohajärgse põhikooli Tartu Linn.

Kooli vastuvõtuga seotud info on leitav järgmiselt veebilehelt: põhihariduse omandamise võimalused Tartu linnas.

15. märtsiks 2022 avaldatakse vanematele ARNO kaudu lapsele määratud elukohajärgse kooli andmed. Pärast elukohajärgse kooli teadasaamist on vanemal võimalik teha e-keskkonnas ARNO koolile vastuvõtutaotlus. Taotlus tuleb esitada üldjuhul 30. aprilliks 2022. Pärast 1. maid võib kool vabale õppekohale võtta ka lapsi, kes ei ela Tartu linnas.

1. klasside klassijuhatajad 2022/2023. õa on Anne Tamm, Egle Saarepere ning Merle Müür.

Hiljemalt 22. juuniks 2022 esitab lapsevanem kooli kantseleisse:  KOOLIVALMIDUSKAARDI (Eliisist otse ARNO-sse laetavaid kaarte kooli eraldi tuua pole vaja).
Tulevase 1. klassi õpilane peab perearsti juures läbima koolieelse läbivaatuse.

Digitaalse valgel taustal ÕPILASPILETI PILDI palume saata kool@tfk.tartu.ee või laadida üles e-keskkonda ARNO hiljemalt 22. augustiks 2022. Faili nimeks kirjutada isikukood_eesnimi_perenimi.jpg.

NB! Lisaks veel meie kooli puudutavat tähtsat info:

Vaata meie kooli tutvustavat videot: https://www.youtube.com/watch?v=OdDjepp5Ab4&feature=emb_logo

I kooliastmes lähtume ahhaaliku kooli põhimõtetest ja üldõpetusest.

Loe siit ahhaaliku kooli kohta: https://tfk.tartu.ee/ahhaa/ahhaalikkool/Igaüks on oluline!