Vastuvõtt 1. klassi 2023/2024. õppeaastal - Tartu Forseliuse kool

Vastuvõtt 1. klassi 2023/2024. õppeaastal


Hea lapsevanem!

Tartu linnas elavatele lastele määrab õppima asumiseks elukohajärgse põhikooli Tartu linn.

Kooli vastuvõtuga seotud info on leitav järgmiselt veebilehelt:

http://www.tartu.ee/Pohihariduse-omandamise-v%C3%B5imalused

15. märtsiks 2023 avaldatakse vanematele ARNO kaudu lapsele määratud elukohajärgse kooli andmed. Pärast elukohajärgse kooli teadasaamist on vanemal võimalik teha e-keskkonnas ARNO (linkida https://www.tartu.ee/arno/) koolile vastuvõtutaotlus. Taotlus tuleb esitada üldjuhul 30. aprilliks 2023. Pärast 1. maid võib kool vabale õppekohale võtta ka lapsi, kes ei ela Tartu linnas.

1. klasside klassijuhatajad 2023/2024.õa on Airika Vadi, Kersti Rõivas ja Liis-Marii Roosnupp.

Hiljemalt 21. juuniks 2023 on vaja esitada järgmised dokumendid:

KOOLIVALMIDUSKAART (Eliisist otse ARNO-sse laetavaid kaarte kooli eraldi tuua pole vaja)

Digitaalne heledal taustal ÕPILASPILETI PILT. Palume see saata kool@tfk.tartu.ee või laadida üles e-keskkonda ARNO (linkida https://www.tartu.ee/arno/). Faili nimeks kirjutada isikukood_eesnimi_perenimi.jpg.

Tulevase 1. klassi õpilane peab perearsti juures läbima koolieelse läbivaatuse.

NB! Lisaks veel meie kooli puudutavat tähtsat info:

Vaata meie kooli tutvustavat videot: https://www.youtube.com/watch?v=OdDjepp5Ab4&feature=emb_logo

I kooliastmes lähtume ahhaaliku kooli põhimõtetest ja üldõpetusest.

Loe siit ahhaaliku kooli kohta: https://tfk.tartu.ee/ahhaa/ahhaalikkool/

Peagi on kodulehele tulemas ka info avatud uste päeva kohta.Igaüks on oluline!