Meie kooli suhtlemise ja käitumise kultuur - Tartu Forseliuse kool

Meie kooli suhtlemise ja käitumise kultuur


Naeratan! 
Suhtlen lugupidavalt (teretan, pean kinni kellaaegadest ja kokkulepetest, kontrollin oma sõnu ja hääletooni, minu huumor on heatahtlik)! 
Olen suheldes avatud, aus ja usaldusväärne!
Arvestan enda ja teistega nii sõnades kui tegudes! Enne mõtlen, siis ütlen ja teen!
Vastutan oma sõnade ja tegude eest!
Märkan! Hoolin! Aitan!
Kuulan! Vabandan! Andestan!
Tunnustan head ja olen tagasisidet andes heatahtlik!
Julgen tunnistada oma vigu!
Käitun nii, et minu kooli üle saab uhkust tunda!

Igaüks on oluline!