Tartu Forseliuse Kooli kodukord - Tartu Forseliuse kool

Tartu Forseliuse Kooli kodukord


TFK kodukord 2022/2023


Kodukorra meelespea

 Jõuan tundi õigeaegselt ja ettevalmistatult, kaasas kõik vajalikud õppevahendid.

  1. Osalen aktiivselt tunnitöös ning lasen kaasõpilastel õppida ja õpetajal õpetada. Kodused tööd on mul alati tehtud.
  2. Puudulikud hinded vastan 10 tööpäeva jooksul.
  3. Õppetöö ajal on õpilaste ja õpetajate mobiiltelefon hääletu, värinalarmita või väljalülitatud ja selle kasutamine on keelatud kui aineõpetaja ei ole öelnud teisiti.
  4. Õpetajal ja koolitöötajal on õigus õpilaselt ajutiselt ära võtta koolis keelatud, kooli vara rikkumist ja/või õppetundi segavad esemed.
  5. Vahetusjalatsite kandmine on koolis kohustuslik. Vahetusjalanõud ei tohi määrida ega kahjustada koolihoone põrandakatet. Üleriided jätan garderoobi.
  6. Hoian kooli vara hästi.
  7. Vahetunnis puhkan kaaslasi häirimata, ei sea ohtu ennast ega teisi. Telefoni kasutan vaid lubatud piirkonnas.
  8. Koolipäeva jooksul viibin kooli territooriumil.
  9. Sööklas söön viisakalt ja koristan enda järel laua.

Igaüks on oluline!