Tasemetööd ja eksamid - Tartu Forseliuse kool

Tasemetööd ja eksamid


Põhikooli lõpueksamite ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

2021/2022. õppeaasta tasemetööd

4. klassi õpilastele:

 • eesti keel – 28. – 29. september 2021. a;
 • loodusõpetus – 6.  – 7. oktoober 2021. a;
 • matemaatika – 14.  – 17. september 2021. a.

7. klassi õpilastele:

 • eesti keel – 30. september; 1. oktoober 2021. a;
 • loodusõpetus – 4.  – 5. oktoober 2021. a;
 • matemaatika – 14.  – 17. september 2021. a.

Info võetud siit: https://www.harno.ee/tasemetood


Igaüks on oluline!