Tasemetööd ja eksamid - Tartu Forseliuse kool

Tasemetööd ja eksamid


Põhikooli lõpueksamite ajad

2017/2018. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

  • Eesti keel – 1. juuni 2018.a;
  • matemaatika – 8. juuni 2018.a;
  • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
  • valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.-14. juuni 2018. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2018. aasta 1. veebruariks.

 

2017/2018. õppeaasta tasemetööd

3. klassi tasemetööd:

  • eesti keeles – 24. mai 2018. a;
  • matemaatikas – 29. mai 2018. a.

6. klassi tasemetööd:

  • eesti keeles – 16. mai 2018. a;
  • matemaatikas – 22. mai 2018. a;

 


Igaüks on oluline!