Tasemetööd ja eksamid – Tartu Forseliuse kool

Tasemetööd ja eksamid


Põhikooli lõpueksamite ajad 2022/2023. õppeaastal

 • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. juuni – 13. juuni 2023. a.
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

2022/2023. õppeaasta tasemetööd

4. klassi õpilastele:

 • eesti keel – 23. september; 26. – 27. september 2022. a.
 • loodusõpetus – 10. – 13. oktoober 2022. a.
 • matemaatika – 19. – 22. september 2022. a.

7. klassi õpilastele:

 • eesti keel – 23. september; 26. – 27. september 2022. a.
 • loodusõpetus – 10. – 13. oktoober 2022. a.
 • matemaatika – 19. – 22. september 2022. a.

Info: https://www.harno.ee/tasemetood


Igaüks on oluline!