Päevakavas kasutatavad lühendid - Tartu Forseliuse kool

Päevakavas kasutatavad lühendid


Päevakava

eesti keel – ek
matemaatika – mat
inglise keel – ik
saksa keel – sk
vene keel – vk
loodusõpetus – lood
geograafia – geo
bioloogia – bio
füüsika – füüs
keemia – keem
tehnoloogiaõpetus – tehno
käsitöö ja kodundus – käs.ko

kehaline kasvatus – kehk

inimeseõpetus – inim

muusika – muus
kunstiõpetus – ku
tööõpetus – töö.õp
kirjandus – kirj
ajalugu – ajal
ühiskonnaõpetus – ühisk
looduse mitmekesisus – lood.mitm

fotograafia – foto

ettevõtllikult ettevõtjaks – ee
loovkirjutamine  – lo.kirj
loodussõbralik matkamine – lood.matk
sõbralik tarbimine – sõb.tarb
robootika ja mehhatroonika – rob.ja meh.

rännak filmimaailmas – rän.film

õppimine avastades – õp.avas
teatrimängud – TM
loovus – loov

loovus ja programmeerimine – ljp
poistekoor – pk
tütarlastekoor – tk
mudilaskoor – mudk

1.klasside koor – 1.koor
inglise keele ring – ikr (1.klassi inglise keel)
show- ja rahvatants – srt
pikapäevarühm – ppr
judo – judo
õpiabi matemaatikas – õpM
õpiabi eesti keeles – õpK
klassijuhatajatund – kljtund
saalihoki – saalihoki
ajaloo- ja kirjandusring – ajal. ja kirj. ring
näitering – näiter
väikesed loodusuurijad – loodusring

kergejõustik – kergejõu

Venemaa geograafia ring – vene-geo ring

korvpall – k

käsitöö- ja kunstiring – kk


Igaüks on oluline!