Päevakavas kasutatavad lühendid – Tartu Forseliuse kool

Päevakavas kasutatavad lühendid


Päevakava

! Kui õppeaine taga on L-täht, näiteks mat(L) või et(L), siis tähendab see lühikest tundi pikkusega 45-minutit

! Kui õppeaine taga on number 1, näiteks kunst1 või inim1, siis toimub see aine esimesel poolaastal (1.september-kuni 25.jaanuar). Kui aine taga on nr 2, siis toimub see aine teisel poolaastal (26.jaanuar-11.juuni).

Põhiained

 • eesti keel – ek
 • matemaatika – mat
 • inglise keel – ik
 • saksa keel – sk
 • vene keel – vk
 • loodusõpetus – lood
 • geograafia – geo
 • bioloogia – bio
 • füüsika – füüs
 • keemia – keem
 • tehnoloogiaõpetus – tehno
 • käsitöö ja kodundus – käs.ko
 • kehaline kasvatus – kehk
 • inimeseõpetus – inim
 • muusika – muus
 • kunstiõpetus – ku
 • tööõpetus – töö.õp
 • kirjandus – kirj
 • ajalugu – ajal
 • ühiskonnaõpetus – ühisk

Valikained- ja teised õppetööga seotud tunnid

 • looduse mitmekesisus – lood.mitm
 • fotograafia – foto
 • ettevõtllikult ettevõtjaks – ee
 • avastamas ahhaalikku  – av.ahhaa
 • loodussõbralik matkamine – lood.matk
 • õppimine avastades – õp.avas
 • robootika ja mehhatroonika – rob.ja meh.
 • avastamas psühholoogiat endas-avasta psühholoogia
 • teatrimängud – TM
 • ürituskorraldus – üritusk
 • loovus – loov
 • loovus ja programmeerimine – ljp
 • õpiabi matemaatikas – õpM
 • õpiabi eesti keeles – õpK
 • klassijuhatajatund – kljtund
 • pikapäevarühm – ppr

Huviringid

 • poistekoor – pk
 • tütarlastekoor – tk
 • mudilaskoor – mudk
 • 1.klasside koor – 1.koor
 • inglise keele ring – ikr (1.klassi inglise keel)
 • show- ja rahvatants – srt
 • judo – judo
 • saalihoki – saalihoki
 • ajaloo- ja kirjandusring – ajal. ja kirj. ring
 • näitering – näiter
 • väikesed loodusuurijad – loodusring
 • Venemaa geograafia ring – vene-geo ring
 • korvpall – k
 • käsitöö- ja kunstiring – kk


Igaüks on oluline!