Tartu Forseliuse Kooli koolituspaketid - Tartu Forseliuse kool

Tartu Forseliuse Kooli koolituspaketid


Pakume koolitusi järgmistel teemadel:

  • Lõimingusüsteem Forseliuse Kooli II ja III kooliastmes
  • Õpistrateegiad ja õpioskused ehk millise süsteemi oleme loonud?
  • Ennastjuhtiva õppija toetamine
  • Muutuste juhtimine (koolikorralduse muudatus, pikad tunnid, tunniraam, monitoorimine jms.)
  • Ahhaalik koolimudel (klassiülene valikainetesüsteem jms.)
  • Üldõpetus I kooliastmes

NB! Kokkuleppel ka tunnivaatlusi.

Hinna arvestamisel lähtume tunnipõhisest arvestusest (120 eurot/1 tund). Täpsema hinnapakkumise saamiseks palun võtke kooliga ühendust. Samuti saame organiseerida lisatasu eest toitlustust kooli sööklas.


Igaüks on oluline!